This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic. Více informací Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Get the latest news

* required field
/ ( mm / dd )

By entering an email, you agree to the privacy policy:

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Antique Cinolter s.r.o., zapsanou u Městského soudu v Praze pod C 132001, IČO: 28194608, se sídlem Maiselova 57/9, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále také „Antique Cinolter“) jako správcem osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Souhlas uděluji na dobu 25 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména: jméno a příjmení telefonické a emailové spojení identifikace účtů na sociálních sítích · Beru na vědomí, že: Antique Cinolter nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů; zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR); Antique Cinolter zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování; doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem; Antique Cinolter nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od Antique Cinolter přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Souhlasím, že Antique Cinolter může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů. V souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), správce zveřejní informace o podmínkách předávání údajů ke zpracování. Potvrzuji, že jsem starší osmnácti (18) let a v případě, že čeština není mým rodným jazykem, potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasům rozumím.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.